TAM - TAM  elektronický časopis študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante

Zo života školy

Exkurzia do Štátneho archívu v Šali

12.06.2018 08:06
Deň otvorených dverí v Štátnom archíve v Šali – 8. júna 2018, triedy IV. CK, I. VPS a I. AK/AU spolu s Mgr. Haraštovou, PaedDr. Mikovou a Ing. Šlachtovskou navštívili priestory kaštieľa v Šali, kde sídli oblastný archív pre okresy Šaľa, Galanta a Dunajská Streda....

Nemožno mi ťa neľúbiť

04.05.2018 14:17
3. mája 2018 sa 43 členná výprava študentov a pedagógov vybrala na cestu do srdca Slovenska, do rozprávkovej Banskej Štiavnice. Cestou sme obdivovali krásy Pohronia, zrúcaninu Revište, ale v srdci sme túžili už byť v samotnom jadre Štiavnice, ktoré je ako celok zapísané na zozname...

Cinquain na hodine literatúry v IV. HA

13.04.2018 08:32
Čo vlastne toto záhadné slovo znamená? Cinquain je päťveršová báseň. Prvý verš je silno príznakové podstatné meno. Druhý sú dve prídavné mená, ktoré 1slovu v prvom verši dávajú príznaky, vlastnosti. Tretí verš sú  tri slovesá. Posúvajú podstatné meno do zaujímavých situácií. Štvrtý verš...

Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

24.11.2017 08:22
16. novembra 2017 sa 40 študentov našej školy z tried III. HA, I. VP, I. SS, II. SS zúčastnilo exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Exkurziu sponzorovalo Galantské osvetové stredisko spolu s Úradom vlády SR v rámci aktivít zameraných na boj proti extrémizmu. V prvej časti si študenti vypočuli...

Týždeň aktivít „Hovorme o jedle“ na SOŠO a S Galanta

24.10.2017 09:18
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlásili už piaty ročník aktivity pre žiakov ZŠ pod názvom „Hovorme o jedle“. Cieľom vzdelávacích aktivít bolo nielen podporiť spoluprácu školy pri...

Medzinárodný deň školských knižníc

24.10.2017 09:16
23. októbra 2017 sa deň nezačal bohvieako krásne - poznáte to - jeseň – dážď a mokro. Ale napokon sa rozjasnilo - aspoň naša nálada určite. V tento deň sa na našej škole SOŠ obchodu a služieb v Galante konal totiž už po šiesty raz Medzinárodný deň školských knižníc, v rámci...

Vitajte v novom školskom roku 2017/2018

24.10.2017 09:15
Dovoľte mi aj v tomto školskom roku privítať vás aj prostredníctvom školského časopisu, ktorý vytvárajú študenti v rámci voľného času. Obzvlášť nás teší príchod nových tvárí - našich prvákov, ktorí v tomto školskom roku - 2017/2018 - študujú v študijnom odbore hotelová akadémia, v učebných odboroch...

Cesty za poznaním minulosti

29.03.2017 09:55
Aj tento rok sa zapojíme do už 9. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže vyhlásenej pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania a 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Usporiadatelia: Vyhlasovateľ: Múzeum SNP, Banská Bystrica a Slovenský zväz...

Olympiáda v slovenskom pravopise

03.03.2017 09:41
Dňa 1. marca 2017 sa uskutočnil ďalší ročník Olympiády v slovenskom pravpise, ktorej tradíciu založil náš dlhoročný profesor pán Peter Bobula. Najlepší z najlepších v slovenskom pravopise sa stretli a zmerali si svoje sily. Ich úlohou bolo za 1 vyučovaciu hodinu spracovať text do bezchybnej...

Školské kolo SOČ

03.03.2017 09:40
Stredoškolská odborná činnosť v SOŠO a S Galanta Stredoškolská odborná činnosť je záujmová činnosť žiakov stredných škôl, ktorej sa venujú v škole počas vyučovacieho procesu ako i mimo vyučovania - vo svojom voľnom čase. Účasť žiakov v súťaží SOČ je dobrovoľná. Prácu riešia pod...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kalendár akcií

Červené stužky

30.11.2016 09:31
30. 11. 2016 - vytvoríme v telocvični "ŽIVÚ STUŽKU" počas 4. vyučovacej hodiny - stužka je súčasťou aktivít podujatia "Červené stužky", ktoré organizuje pani prof. Ing. Anna Švancárová a zaoberá sa témou vírusového ochorenia AIDS

Medzinárodný deň školských knižníc

17.10.2016 07:08
24. 10. 2016 sa opäť zapojíme do súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Tohtoročná téma je Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo malých skupinách. Cieľom je zábavnou formou práce s knihou podporiť dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu...

Cesty za poznaním minulosti

06.03.2014 07:40
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,   Múzeum SNP v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje osloviť s ponukou o zapojenie sa Vašej školy do 6. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže „Cesty za poznaním minulosti“.  Všetky potrebné informácie nájdete...

Ideme do ďalšieho ročníka súťaže The Schooldance, ktorú organizuje EDULAB

31.01.2012 07:33
dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou zapojiť Vašu školu do tretieho ročníka tanečnej súťaže The SCHOOL DANCE 2014, určenej pre všetky materské, základné a stredné školy. V predchádzajúcich dvoch ročníkoch sa súťaže zúčastnilo 468 škôl a tancovalo až 10 000 žiakov. Veľkým vyvrcholením bolo...